20131013

"Veganlar burjuvadır" önermesi üzerineBirileri oturmuş bağlantı kurmuş, veganlar burjuvadır diyor. Şimdi, bu önermeyi dikkatle inceleyelim ve neden mantık-dışı bir önerme olduğunu açığa çıkaralım.
Önce kavramları tanımlayalım:

Vegan: Hissedebilen tüm canlıların sömürülmesine karşı çıkan politik ve etik bir duruş

Burjuva: Sınıflı toplumun günümüzde aldığı şekil olan kapitalizmde egemen sınıftır. Egemenliğinin zemini üretim araçları üzerindeki hakimiyeti, yani maddi gücüdür ve bu maddi gücün kaynağı proleter sınıfı sömürmesidir.

Proleter sınıf: Yaşamını sürdürmek için elindeki tek kaynak çalışma gücü olan bu sebeple zamanının bir kısmını burjuvaziye satmak zorunda olan, bu şekilde sömürüye maruz kalan insan.

İnsan: Memeli bir hayvan türü.

Önerme: Veganlar burjuvadır.
Açılım: 
1.Her türlü hissedebilen canlının sömürüsüne karşı çıkanlar, burjuvalardır.
2. Her türlü hissedebilen canlının sömürüsüne karşı çıkanlar, maddi gücünü proleter sınıfı sömürerek kazanır.

Görüldüğü üzere bu önerme tamamen mantıksızdır.

Saçma önermeler üretmeden önce kelimelerin anlamlarını öğrenmek, pek çok insanın değerli vaktini çalmanızı engelleyeceği gibi, daha tutarlı ve şiddetsiz politikalar üretmeye de sebep olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder