20091108

Chris Harman (1942 - 2009)

Socialist Worker gazetesinin ilk editörü ve Uluslararası Sosyalist Akım'ın en önemli teorisyenlerinden Chris Harman dün Kahire'de geçirdiği ani kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Ölmeden önce yayınladığı son kitabı Zombi Kapitalizm idi ve bu kitabında her öldüğünde güya yeniden diriltilen kapitalizmin marksist bir analizini yapıyordu. Marksist bir teorisyen olarak yıllar boyunca Stalinizme, Thathcher ekolüne, neoliberalizme ve post modernizmin ilüzyonlarına karşı işçi sınıfının mücadelesini savundu. Aşağıdan Sosyalizmin ve anti kapitalist hareketin savunuculuğunu yaptı. Değerli kitabı A People's History of the World'de insanlık tarihinin sınıfsal bir anlatısını sundu. Sosyalist İşçi gazetesinde, International Socialism ve Socialist Review dergilerinde sayısız makaleye imzasını attı.

Geçen Mayıs ayında İstanbul Bilgi Üniversitesinde düzenlenen Marksizm festivalinde konuğumuzdu. Emperyalizm ve Ekonomik Kriz üzerine yaptığı sunumda Gerçek Marksist Geleneğin dünya tasavvurunu anlatıyordu ve söylediği her söz burjuvazinin ve ulusalcıların yarattıkları bulanıklıkları siliyor, krizi ve hegemonya mücadelesini marksist bir netliğe kavuşturuyordu.

Önümüzdeki Perşembe Karakedi Kültür Merkezinde, Chris Harman'ın anısı ve mücadelesi üzerine bir toplantı olacak. Ekonomik kriz ve dünyadaki savaşlar sürerken "post modern dönem"e ait tezler bu günleri açıklamakta yetersiz kalırken devrimci Marksist fikirlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağız ve Chris Harman gibi, Tony Cliff gibi büyük teorisyenlerin eserlerini daha fazla okuyacağız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder