20081217

Özür Diliyoruz...

1915'te Osmanlı Ermenileri'nin maruz kaldığı Büyük Felâket'e duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum.

Իմ խիղճս չ'ընդունիր 1915 ին Օսմանեան Հայերուն ենթարկուած Մեծ Եղեռնին հանդէպ անտարբերութիւնն ու ուրացումը: Կը մերժեմ այդ անարդարութիւնը, իմ հաշւոյս կը բաժնեմ Հայ եղբայրներուս զգացումներն ու վիշտը եւ ներողութիւն կը խնդրեմ իրենցմէ:

www.ozurdiliyoruz.com

1 yorum: